مهرعلی سابکی ژند

 • ۱
 • ۰

فقرزدایی از منظر امیرالمومنین

فقر: کلمه فقر ازفقار( مهره های پشت) گرفته شده

فقیر: به کسی اطلاق می شود که مهره‌های پشتش زیر بار گرفتاری های ناشی از فقر شکسته باشد

فقیر در اصطلاح فقهی کسی است که از عهده تامین هزینه سالیانه اش برنیاید یا کسی که درآمدش از یکی از حد نصاب زکات کمتر باشد

فقر در سخنان امام علی علیه السلام پدیده‌ای زشت اجتماعی است که امام آن را به پست ترین صفت ها توصیف می کند

۱_الفقر الموت الاکبر

۲_الفقر مناقصه للدین مدهشه للعقل داعیه للمقت

 عوامل محو کننده فقرا امیرمومنان به دو دسته تقسیم می کنند

۱_ رهنمودهای اخلاقی

رهنمودهای اخلاقی خود به دو دسته تقسیم می شوند

اول: سفارش هایی به فقرا

الف) قناعت:

یعنی به بیش از مقدار نیازش طمع نورزدطمع وززیدن به بیش ازمقدار نیاز خودبه نوعی ققر است .

امام علی علیه السلام می فرماید طمع ورزیدن به بیش از مقدار نیاز در انسان احساس نیاز ایجاد می کندواز آنجا که نمی‌تواند به این احساس پاسخ مثبت دهد در شمار فقیران قرار می گیرد در حالی که اگر انسان به میزان نیازهای ضروری اش اکتفا کند این امر او را از آنچه در دست دیگران است بی نیاز می سازد و این همان قناعت است حضرت علی علیه السلام درباره آن می‌فرماید:

القناعة کنز لاینفذ: قناعت گنجی ست پایان ناپذیر.

ب) صبر و تحمل

امام علی علیه السلام می فرماید بار فقر کشیدن بهتر از تن به خواری دادن است.

ج) استقامت و پایداری

حضرت علی می فرماید لایکن فقرک کفر تنگدستی تو را به کفر نکشاند.

د)نکوهش و مذمت دنیا

دوم: سفارش به ثروتمندان

ثروتمندان کسانی هستند که در آن سوی مشکل هستند به همین سبب امیر مومنان علی علیه السلام به آنان پند و اندرز می دهد از مهمترین سخنان امام خطاب به ثروتمندان این است که:

۱_ برتری نفروختن بر نیازمندان

یعنی ثروتمندان خود را بزرگتر از فقیر نبینند.

۲_ ترحم به فقرا و نیازمندان

امام علی علیه السلام می فرماید: ارحم الفقرا لقله صبرهم باقیمانده به خاطرکمی صبر وبردباریشان مهربانی کن

۳_ شتافتن در برآوردن نیاز فقرا و با خوشرویی و فروتنی با آنان برخورد کردن امام علی علیه السلام می فرماید ما احسن التواضع الاغنیاءللفقراطلب لماعندالله هیچ صفتی بالاتر و بهتر از این نیست که ثروتمند با فقیر در راه خدا فروتنی کند

۴_ سخاوت

 آن است که به دیگران پیش از آنکه سوال کنند ببخشی امام می‌فرماید سخاوت هنگامی است که بخشش بدون سوال بود و پس از سوال یا از شرم و یا از بیم بدگویی مردم.

۲_ برنامه های اقتصادی

عبارت است از اقداماتی که شخص می‌تواند با نگاهی دقیق زمینه‌های آن را در جامعه اسلامی بیابد و امام علی علیه السلام توانست با این اقدامات سایه فقر را از جامعه دور کند و فقیر را به سطح غنی برساند چون جامعه اسلامی جامعه ای غنی است و هر عضو این جامعه نیز باید غنی باشد و احساس نیاز نکند برخلاف جامعه مارکسیستی که جامعه را از نظر اقتصادی در یک سطح نگه می دارد ولی همه افراد جامعه نیازمندفقرندو همه محتاج دولتند.

اقدامات اقتصادی حضرت برای ریشه کنی فقر دارای سه جهت است:

۱_ اقداماتی که فرد انجام دهد(وظایف فرد )

۲_ اقداماتی که جامعه باید به صورت یک مجموعه انجام دهد (وظایف جامعه)

۳_ اقداماتی که دولت باید انجام دهد( وظایف دولت)

 وظایف فرد

الف) طلب علم و دانش

تعلمون العلم فانه زین للغنی وعون للفقیر، دانش بیاموزید که دانش زیور توانگر و یاور نیازمند است.

علم چگونه فقررا یاری می کند؟ در پاسخ باید گفت: وقتی که مقرر شده است که فقر به واسطه علم از بین برود پس فقر می آموزد که چگونه کشاورزی کند چگونه کالا تولید کند بنابراین اگر علم با عمل همراه شود یعنی کاربردی باشد ونه نظری وغیرکاربردی راهی است به سوی ثروت و بی‌نیازی.

ب) کسب تجربه

امام می‌فرماید با صاحبان تجربه همنشینی کن زیرا تجربه ای را که گران به دست آورده‌اند تا ارزان در اختیار می گیری

 ج_کار

اسلام هیچ چیزی را مانند کار مقدس نشمرده وآن را نه تنها در دنیا بلکه برای آخرت نیز اساس عبادت قرار داده است پس هر کس نتواند معاش خود را فراهم آورد معادی برای او نیست.

د) تدبیر و چاره‌اندیشی

امام می‌فرماید و لا مال لمن لاتدبیرله: آن کس که تدبیر ندارد ثروتی ندارد

ه) درست هزینه کردن

هنگامی که دخل و خرج با هم هماهنگ نباشند وضع اقتصادی به فرد و جامعه نابسامان می شود پس می باید همیشه هزینه با درآمد هماهنگ باشد صرف چیز های ضروری و لازم گردد نه صرف چیز های کاذب و غیرضروری.

امام می‌فرمایند ما عال من اقتصد: درویش نشود هر کس که میانه روی کند.

وظایف جامعه

الف)همیاری اجتماعی

جامعه باید فرد را در برابر دشمنان داخلی و خارجی حمایت کند فقر بیماری و جهل بیماری های درونی و داخلی است که انسان را از پای در می آورد امام علی علیه السلام همیاری اجتماعی را در بسیاری از خطبه ها یادآوری کردند و خود حضرت در عمل به اینامر پرداختند تا توانستند پدیده فقر را از بین ببرند.

ب) ایجاد روحیه تعاون و همکاری

اسلام بر اساس اصل تعاون و با استفاده از ارزش‌هایی که از راه ایجاد روحیه همکاری، اخوت، بخشش وایثار در جامعه فراهم کرده است مسئولیت های سنگینی را برای به حرکت درآوردن چرخ های اقتصادی بر عهده جامعه می‌گذارد امام علی علیه السلام دیدگاه تعاون اقتصادی را با نیازهای متقابل مردم توجیه می کند زیرا انسان ها به یکدیگر نیازمندند و انسانی ازانسان دیگر بی نیاز نیست.

امام علی علیه السلام می فرماید: از خداوندم اهل که تو را از مردم بی نیاز کند زیرا که انسان ها همچون اعضای بدن به یکدیگر وابسته اندچه وقت انسان از دستش یاپایش بی نیاز می شود؟ ولی از خداوند بخواه که تو را نیازمند مردمان شرور نسازد

ج)نظارت بر کار دولت

جامعه در برابر کارهای دولت بر اساس اصل امر به معروف و نهی از منکر مسئول است و بر یکایک افراد جامعه است که هشیار باشند تا غافلگیر نشوند و بیشتر گرفتاری ها و مشکلاتی که گریبان‌گیر جوامع مختلف می شوند از افرادی صورت می گیرد که مدیریت امور کشور را به عهده دارند و به ویژه مدیریت مالی یا قسمت هایی که به نحوی با امور مالی در ارتباط است زیرا انسان همیشه در معرض اشتباه قرار دارد و نیازمند راهنمایی و ارشاد دیگران است این مسئولیت جامعه است که با تشکیل هیئت‌های امر به به معروف و نهی از منکریااز طریق شوراهایی که وظیفه شان نظارت بر اموال دولتی است بر کار مدیران و نحوه عملکرد آنها نظارت داشته باشد.

حاکمی چون  امیرمومنان روزی که حکومت را در دست می‌گیرد به مردم اعلام می‌کند ای کوفیان اگر از نزد شما به غیر از خانه و مرکب وغلامی که اکنون در اختیار دارم بیرون شدم بدانید که خائنم. چنین حاکمی شایسته حکومت است.

وظایف دولت

وظیفه دولت حمایت از افراد جامعه است و اگر دولت نتواند این حمایت را از افراد فراهم سازدفلسفه وجودی او زیر سوال می‌رود و اگر بخشی از مسئولیت اقتصادی بر عهده جامعه است دولت نیز با توجه به اختیارات و امکاناتی که دارد باید سهم بیشتری را در پذیرش مسئولیت اقتصادی داشته باشند در حقیقت وظیفه دولت در جهت تکمیل مسئولیت هایی است که در بخش اقتصادی متوجه جامعه است و عبارت است از :

۱_ تامین اجتماعی

محکم‌ترین گفتار امام درباره تامین اجتماعی گفتاری است که امام علی علیه السلام در نامه اش به مالک اشتر هنگامی که او را به ولایت مصر منصوب کرد نوشت و به او فرمود: خدا را خدا را در باب طبقه پایین کسانیکه بیچارگانند از مساکین و نیازمندان و بینوایان و زمین‌گیران در این طبقه مردمی هستند سائل، مردمی هستند که در عین نیاز روی سوال ندارند خداوند حقی برایشان مقرر داشته و از او خواسته است که آن را رعایت کنی پس در نگهداشت آن بکوش برای اینان در بیت المال خود حقی مقرر دارند و بخشی از غلات اراضی خالصانه اسلام را در هر شهری به آنان اختصاص داده زیرا برای دورترینشان همان حقی است که نزدیک ترین شان از آن برخوردارند و از توخواستم که حق همه را از دور و نزدیک رعایت کنی.

 ۲ نظارت بر بازار

۳ نظارت بر مالکیت

 • مهرعلی سابکی ژند
 • ۰
 • ۰

بسم الله الرحمن الرحیم

نون وَالقَلَمِ وَما یَسطُرونَ

به نام خدایی که قلم را آفرید آن را شایسته سوگند قرار داد.

فصل مهر فصل شکوفه ریزان گلبرگهای گل سرخ زندگی عالمانه و فرهیختگی برای همه جویندگان علم و دانش است فصل استمرار پایداری و استقامت برای جویندگی است.

اکنون که در آستانه شروع ماه مهر هستیم و سال علم آموزی جدیدی پیش روست از خداوند متعال می خواهیم که ما را یاری کند تادرمسیری گام برداریم که مروج دین و آیین الهی باشیم.

آغاز سال تحصیلی جدید را به معلمین پرتلاش و دانش آموزان خلاق و آینده سازان کشور تبریک و تهنیت عرض می نماییم، به امید این که دانش‌آموزان با دانایی و توانایی مرزهای جدید علم و دانش را در نوردند و با پیوند علم و ایمان قله‌های رفیع پیروزی و کامیابی را فتح نمایند و با گام‌های مصمم و استوار ایران را سرافراز و سربلند سازند.

و همچنین تبریک و تهنیت به اولیاءگرامی که دست‌های فرداساز و آینده‌ساز را از جویبار خانه به دریای مواج مدرسه رهسپارمی کنند و از خداوند متعال خواهانم که معلمین و دانش‌آموزان را کمک کند تا قلمی که در دست می‌گیرند و آن چه را که می نگارند مورد رضایتش باشد و به خود ببالند که تا زنده بودند با قلمشان بر صفحه تاریک دلها نقش الهی محک زدن.

بازهم در پایان شروع سال تحصیلی جدید را به معلمین و مربیان اولیاءبزرگوار، دانش آموزان خلاق  از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

باتشکر مهرعلی سابکی دبیر عربی شهرستان بمپور

 • مهرعلی سابکی ژند
 • ۰
 • ۰

این متن دومین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.

زکات علم، نشر آن است. هر وبلاگ می تواند پایگاهی برای نشر علم و دانش باشد. بهره برداری علمی از وبلاگ ها نقش بسزایی در تولید محتوای مفید فارسی در اینترنت خواهد داشت. انتشار جزوات و متون درسی، یافته های تحقیقی و مقالات علمی از جمله کاربردهای علمی قابل تصور برای ,بلاگ ها است.

همچنین وبلاگ نویسی یکی از موثرترین شیوه های نوین اطلاع رسانی است و در جهان کم نیستند وبلاگ هایی که با رسانه های رسمی خبری رقابت می کنند. در بعد کسب و کار نیز، روز به روز بر تعداد شرکت هایی که اطلاع رسانی محصولات، خدمات و رویدادهای خود را از طریق بلاگ انجام می دهند افزوده می شود.

 • مهرعلی سابکی ژند
 • ۰
 • ۰

این متن اولین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.

مرد خردمند هنر پیشه را، عمر دو بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه اندوختن، با دگری تجربه بردن به کار!

اگر همه ما تجربیات مفید خود را در اختیار دیگران قرار دهیم همه خواهند توانست با انتخاب ها و تصمیم های درست تر، استفاده بهتری از وقت و عمر خود داشته باشند.

همچنین گاهی هدف از نوشتن ترویج نظرات و دیدگاه های شخصی نویسنده یا ابراز احساسات و عواطف اوست. برخی هم انتشار نظرات خود را فرصتی برای نقد و ارزیابی آن می دانند. البته بدیهی است کسانی که دیدگاه های خود را در قالب هنر بیان می کنند، تاثیر بیشتری بر محیط پیرامون خود می گذارند.

 • مهرعلی سابکی ژند